Alfa

Alfa

Alfa

Grecka litera A  odpowiada pojęciu i znaczeniu początku.Jest pierwszą z liter i przeważnie wysuwa się na pierwsze miejsce jako samogłoska początkowa albo podstawowa. " A " znajduje się w wyrazach,które oznaczają wodę:aqua; również w tych,które oznaczają siłę zapładniającą.