Ametyst

Ametyst

Ametyst

Ametyst uważano w świecie antycznym za środek usuwający stan upojenia alkoholowego.Mniemanie to na pewno ma jakiś związek z jego grecką nazwą od być "pijanym,nietrzeżwym". Nie jest jednak wyjaśnione, czy  to znaczenie nie zostało wprowadzone dopiero póżniej i czy Pliniusz przekazał jego prawdziwą etymologię,wedlug której kolor tego kamienia zadecydował o jego nazwie: fiolet przechodzący w czerwień,ale nie wpadający w czerwień wina.Wschodni ametyst jest prawie tak twardy jak diament i był bardzo ceniony ze wzgledu na swe piękno.Piliniusz nazywa go także "gemma Veneris". Przypisywano mu różnoraką moc:przeciw truciżnie,gradowi,szarańczy itp.Pismo Święte wymienia go wśród kamieni umieszczonych na racjonale  i stanowiących fundament niebieskiego Jeruzalem.Pózniejsi egzegeci widzieli w nim symbol pokory duszy, wyłącznie zwróconej ku sprawom niebieskim i nieznającej stanu upojenia pychą.