Arka

Arka

Arka

W licznych językach zarówno arkę Noego, jak i Arkę Przymierza określa się tym samym słowem: arca. Arka Noego jest to obraz zapowiedzi przebywającego jako obcy pielgrzym w tym świecie państwa Bożego, to jest Kościoła, również ocalonego przez drewno, na którym zawisł - Pośrednik między Bogiem i ludżmi, człowiek Jezus Chrystus.Bo nawet i wymiary arki, jej długość,głębokość i szerokość, oznaczają ciało ludzkie.

Arka Przymierza zajmuje pierwsze miejsce wśród przedmiotów kultu, które nakazał zbudować Jahwe (Wj 25-28) jako " obrazy rzeczy niebieskich "(Hbr 9,23).Bóg dał ją Izraelitom jako symbol swego przymierza.Sporządzona została z drzewa akacjowego,pokrytego płytami najczystszego złota.Wieko ozdabiały dwie złote postacie cherubów, którzy nad nią rozpościerali skrzydła.Zostały w niej złożone kamienne tablice z przykazaniami Bożymi,a także złote naczynie z manną,przypominającą cudowny pokarm na pustyni,oraz laska Aarona,która wydała liście,kwiaty  i owoce na dowód jego prawdziwego kapłaństwa.Arka Przymierza, jako typ nowotestamentowych tajemnic, jest symbolem wcielonego Syna Bożego. Myśl tę wyraża pierwsza zwrotka hymnu  z Laudesów w święto Najświętszego Serca Jezusa:

 " Serce, arko, co ocienia

Nie bojażni Zakon Stary,

Ale łaski, przebaczenia,

Miłosierdzia zdrój bez miary."