Anioł

Anioł

Anioł

Anioł - (gr. angelos - zwiastun) oznacza ponadludzką stworzoną istotę, "czystego ducha". Pismo Św. zakłada, jako rzecz znaną, istnienie istot, które stosownie do ich zadań, wyglądu czy stosunku do Boga nazywa się Aniołami - zwiastunami, "mężami", "wojskiem niebieskim". W czasach po niewoli babilońskiej uważano je prawie za "synów Bożych", "istoty Boże", "księstwa", "moce", "duchy", które albo pozbawione są ciała, albo mają ciała tylko pozorne. Zjawiają się jako pomocni lub karzący wysłannicy Boga; są przydzielani poszczególnym ludziom lub też poszczególnym narodom i noszą w wielu przypadkach swoje własne imiona. W religiach Bliskiego Wschodu istota duchowa zajmująca w hierarchii bytów miejsce pomiędzy Bogiem a człowiekiem; występuje zwłaszcz w judaiźmie, islamie i chrześcijaństwie. W Biblii - wysłannik Boga do człowieka. W angelologii chrześcijańskiej hierarchię chórów anielskich stanowią: Serafini, Cherubini, Trony, Aniołowie Zwierzchności, Archaniołowie (Michael, Gabriel, Rafael, Orifiel, Zachariel, Anael oraz Samael) i Aniołowie. W tradycji żydowskiej Anioły to olbrzymi wojownicy uzbrojeni w miecze i tarcze, stworzeni z ognia, jadący na koniach z ognia. Z ich oczu biją błyskawice.