Bębenek

Bębenek

Bębenek

Bębenki (tympana), zwane także tamburynami sporządzane były ze skóry zwierzęcej naciagniętej na okrągłe albo czterokątne ramy.Uderzały w nie zazwyczaj kobiey i dziewczęta. Pierwszą wzmiankę o nich znajdujemy w Księdze Wyjścia (15,20).Po przejściu przez Morze Czerwone " Miriam prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki. A Miriam przyśpiewywała im ". W symbolice bębenki, z powodu mocno naciągniętej na nich skóry zwierzęcej, są obrazem umartwienia ciała.