Bicie się w piersi

Bicie się w piersi

Bicie się w piersi

Tym gestem,praktykowanym przy słowach " moja wina " i " Panie, nie jestem godzien " przed przyjęciem Komunii świętej,wyraża chrześcijanin swoje poczucie winy.Nie zrzuca winy z siebie, lecz wskazuje na siebie i wyznaje z pokorą: zgrzeszyłem! Uderzenie (zamkniętą pięścią) w pierś wskazuje na serce - ośrodek życia i siedzibę uczuć. Ono to ma być ukarane za wszystko zło, które popełnił człowiek.