Biel

Biel

Biel

Biel jest kolorem nierozszczepionego światła.Jest wyrazem radości i świątecznego nastroju. " Każdego czasu niech szaty twe będą białe " - zachęca Eklezjastes (Koh 9,8), nawołując do używania radości życia. Białe kamyki albo biała fasola były przy głosowaniach znakiem korzystnym, wyrażającym zgodę. W liturgii białe parametry są - jako symbol światła, chwały i czystości - przepisane na święta, które poświęcone są Bogu i Chrystusowi, z wyjątkiem świąt, w których obchodzi się pamiątkę męki Pańskiej. Liczne zakony noszą białe habity. Noszenie biało - jedwabistej sutanny jest przywilejem papieża.Uroczyste białe suknie, które noszą przy różnych religijnych okazjach dziewczynki i kobiety (Pierwsza Komunia Święta, bierzmowanie, ślub), są znakiem czystości, niewinności, dziewictwa.Biel jako kolor, który jeszcze wszystko w sobie zawiera, jest także symbolem początku, otwartych możliwości, nowego.