Błękit

Błękit

Błękit

Barwa niebieska jest kolorem firnamentu,dlatego też symbolem nieba i wszystkiego, co ma z nim jakiś związek. Dla Hindusów błękit, jako barwa chmur deszczowych, jest symbolem Kriszny.Na Wschodzie dość powszechne jeszcze dzisiaj jest przeświadczenie, że kolor niebieski chronił przed złym spojrzeniem.Błękit z jednej strony podziela symboliczne znaczenie z purpurą, a z drugiej zaś z bielą, jeśli są one znakiem właśnie nieskazitelności, niezawisłości i czystości, a więc przymiotów, które są właściwe wszystkiemu, co związane z niebem.Dlatego kolor niebieski został kolorem Matki Bożej,a niebiesko-biały znakiem szczególnego poświęcenia się Niepokalanej Dziewicy.Od XV w. Matkę Bożą przedstawia się często, ale nie wyłącznie, w jasnoniebieskim albo niebieskim płaszczu, natomiast styl starszy, bizantyński, ciemnoczerwoną albo ciemnoniebieską purpurą podkreślał królewską godność Bogurodzicy.