Bluszcz

Bluszcz

Bluszcz

Wiecznie zielony bluszcz był symbolem życia, które nie przemija.Symbolika bluszczu nawiązuje więc z jednej strony do materialnego podłoża fizycznych skutków, jakie mu przypisywano, zarzucono ją wraz z upadkiem starożytnego pogaństwa.Z drugiej jednak strony to, co w zawsze zielonym bluszczu pozwalało widzieć symbol wiernego przywiązania i życia wiecznego zostało włączone w symbolikę chrześcijańską. Symbol ten jeszcze dzisiaj wydaje się odpowiednim obrazem wiernego przywiązania i przyjażni aż do śmierci, a nawet sięgających poza nią. Bluszcz ozdabia przecież swoją zielenią nawet obumarłe drzewo i nie może się rozwijać, nie przylgnąwszy do jakiegoś podłoża. Św. Augustyn w jednym ze swoich kazań mówi o bluszczu jako symbolu poślubionych w ogrodzie świętego Kościoła. Bluszcz oplatający groby zmarłych chrześcijan nie tylko jest piękną ozdobą, lecz także wyrazem wiary w życie wieczne.