Drabina

Drabina

Drabina

Na pogańskich kamieniach nagrobnych drabiny są obrazem pomnażania i pomniejszania się ludzkiego szczęścia. Znajduje w tym wyraz " kosmiczna praidea przechodzenia duszy przez sfery wszechświata, zarówno przy narodzinach, jak i wówczas, gdy powraca do niebieskich początków " (Bachofen). Egipcjanie wierzyli, że bogowie Ra i Horus przygotowują dla zmarłych drabinę, aby mogli po niej wspiąć się do nieba. Również w misteriach Mitry była znana symboliczna drabina wiodąca do nieba. Św.Benedykt pisze w siódmym rozdziale swojej Reguły: " Bracia,jeżeli chcemy osiągnąć szczyt najwyższej pokory, jeżeli chcemy prędko dojść do owego niebiańskiego wyniesienia (...) trzeba dla wznoszących się w górę czynów zbudować tę drabinę, która ukazała się podczas snu Jakubowi ". Sztuka póżnobizantyńska używa drabiny Jakubowej jako symbolu maryjnego. Fulgencjusz z Ruspe tak objaśnia znaczenie tego symbolu:" Maryja stała się drabiną niebieską, ponieważ przez nią Bóg zstąpił na ziemię, aby przez Nią ludzie zasłużyli sobie na wejście do nieba ".