Droga

Droga

Droga

Wyrażenie " droga " albo " ścieżka " w znaczeniu często obrazowym niezmiernie często występuje zarówno w Piśmie Świętym, jak i w literaturze i w życiu codziennym. Przez "drogi człowieka" w wielu wypadkach należy rozumieć zwyczajny bieg życia i jego zmiennymi losami, przedsięwzięciami itp.Często jednak chodzi o postępowanie moralne, przewrotną samowolę człowieka. " Droga, którą idą wszyscy ", " droga przeznaczona ludziom na całej ziemi " to wyrażenia, którymi Pismo Święte na wielu miejscach określa śmierć ( por.Joz 23,14; 1 Krl 2,2; Hi 16,22 ).Myśli tej odpowiada praktyka Kościoła udzielania umierającym Eucharystii jako viaticum, jako prowiantu na drogę, aby ich wzmocnić przed przejściem do wieczności. " Świętą drogą " jest również przenoszenie zmarłego na cmentarz albo do krypty. Symbolizuje ono wejście do niebieskiego raju. Wyrażenie " droga zbawienia " jest znane także w religiach Indii. Hinduizm rozróżnia cztery drogi zbawienia: 1) drogę czynów (wypełnianie obowiązków, moralność); 2) drogę wiedzy, która odbywa się bez czynów (!); 3) drogę zanurzenia się, które osiąga się przez życie ascetyczne; 4) drogę oddania się Bogu i Jego łasce.