Drzewko bożonarodzeniowe

Drzewko bożonarodzeniowe

Drzewko bożonarodzeniowe

Mało znany jest fakt, że nawet urocze drzewka bożonarodzeniowe są pochodzenia pogańskiego. Wszystkim tym zwyczajom towarzyszy starożytny przesąd, zgodnie z którym siły natury mogą przechodzić z jednej istoty żywej na drugą: człowiek otaczając się gałązkami albo drzewkami, dotykając ich, pragnie, aby rozkwitające dopiero życie natury i jej płodność stały się i jego udziałem i oddaliły od niego złe moce.Zwłaszcza podczas tzw. srogich nocy, między 25 grudnia a 6 stycznia, podczas których szczególnie obawiano się knowań złych duchów, zawieszano w domach zielone gałązki i zapalano światła, mające chronić domostwo przed wszelkim złem. Potem używano do tego samego celu całych drzewek, na których zawieszano świece. W ten sposób połączono ze sobą owe dwa środki obronne, do których uciekano się w tych nocach. Kościół zezwolił na zachowanie tych głęboko zakorzenionych zwyczajów, nadał im jednak nowe znaczenie; stały się symbolem Chrystusa, prawdziwego Drzewa życia i prawdziwego Światła świata.