Dziesiątka

Dziesiątka

Dziesiątka

Słusznie nazywa się liczbą pełną i doskonałą, ponieważ zawiera w sobie wszystkie idee oraz wszystkie reguły i miary liczb, rachunków,współbrzmień i harmonii. W Starym Testamencie dziesiątka jest liczbą częst używaną dla określenia zaokrąglonej wielkości. Dziesięć przykazań obejmowało wszystkie przykazania Boże. Dziesięć plag spuścił Bóg na Egipcjan (Wj 7,14-12,29). Izraelici byli zobowiązani do oddawania dziesięciny (Wj 22,29). Także Ewangelia posługuje się często sumą dziesięć: dziesięć min albo talentów, dziesięć dziewic, dziesięciu trędowatych. W Apokalipsie dziesięć oznacza całkowitą liczbę spraw ziemskich, ale niepomyślnych: " dziesięć dni " musi znosić ucisk wspólnota w Smyrnie (2,10), " dziesięć rogów " nosi Smok - Szatan (12-3), a także Bestia wychodząca z morza (13,1) i ta, której dosiada Nierządnica - Babylon (17,3.7.12.16).O tej Bestii mówi się : " A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią ".