Gwiazdy

Gwiazdy

Gwiazdy

W całym pogańskim antyku gwiazdy uchodziły za żywe istoty obdarzone rozumem, troszczące się o świat i nie mogące być zbrukane złem. Ludy pierwotne czciły je jako bogów. " W piśmie klinowym znakiem Boga jest gwiazda. Gdy chciano nazwać tę ponadzmysłową wielką Istotę,wskazywano na niebo" (Schedl) W mowie poetyckiej - także w hymnach kościelnych - często używa się określenia "gwiazda" zamiast "niebo". Sztuka hieratyczna ukazuje za pomocą rozgwieżdżonego nieba, albo jego fragmentu, chwałę Pana i Jego świętych.Także w starochrześcijańskiej sztuce nagrobnej, epigrafice i rzemiośle artystycznym (lampy,gemmy itp.) gwiazdy są symbolem szczęśliwości.Często wystarczy ich niewiele (1-7), aby dać wyraz tej właśnie idei.