Harfa

Harfa

Harfa

Dżwięki z instrumentów strunowych wydobywa się szarpiąc struny palcami albo plektronem, małą płytką albo haczykiem z metalu czy kości.Nie wiadomo dokładnie, jak wyglądał instrument, który Pismo Święte i literatura starożytna nazywają cithara i psalterium. Obydwa były instrumentami podobnymi do harfy, o których można wyrobić sobie wyobrażenie na podstawie asyryjskich  i egipskich zabytków.Dziesięć strun, które miało mieć psalterium,każe przypuszczać, że chodzi raczej o lutnię (nablium). Nicetas z Remezjany (V w.) odwołując się do symboliki, uzasadnia cudowny wpływ, jaki gra Dawida na harfie wywierała na Saula: "Tak wielka siła nie tkwiła w jego (Dawida) harfie, lecz w symbolu krzyża Chrystusa. Harfa ta bowiem w mistyczny sposób wyobrażała krzyż swym drzewem i rozciągniętymi na nim strunami (...) i już wtedy zwyciężała ducha demona."