Heksagram

Heksagram

Heksagram

Składa się z dwóch skrzyżowanych trójkątów równoramiennych i ma znaczenie szczególne zarówno jako prastary święty znak pitagorejczyków, jak i  znak Izraelitów. Jeszcze dzisiaj zdobi on wszystkie synagogi, a według żydowskiego przekazu znajdował się już nad wysoką bramą świątyni w Jerozolimie. Według legendy heksagram sięga czasów Salomona i Dawida.W literaturze żydowskiej zjawia się po raz pierwszy w 1148 r. jako "tarcza Dawida". Znak ten był, jak się wydaje, symbolem tajemniczego anioła "Metatronu" ( - ten, który stoi najbliżej tronu Boga), którego można nieomal utożsamiać z " aniołem wielkiej rady ".  Żydzi żyjący w naszych czasach nadal używają heksagramu jako ornamentu lamp szabatowych i innych przedmiotów i jako talizmanu umieszczanego nad drzwiami.W końcowym błogosławieństwie żydowskiej liturgii porannej głosi się chwałę Jahwe nazywając Go " Tarczą Dawida ". Koło zaś, jako symbol niezmiennego Boga, w połączeniu z trójkątami równobocznymi, wpisanymi w koło, miałoby wskazywać na wyższe imię Boga, które brzmi: " Trzech w Jednym, Jeden w Trzech ". Arabowie nazywają heksagram " pieczęcią wielkiego króla ". Często jest oficjalną pieczęcią rabinów.Salomon miał ujarzmiać złe duchy i przymuszać je do swej służby za pomocą pierścienia, który nosił imię Boga wyrażone figurą złożoną z dwóch trójkątów równoramiennych.